Kungsholmens föreningsråd består av över 40 föreningar

som verkar för ett rikare kulturliv på Kungsholmen.

Kungsholmen saknar lokaler för kultur och föreningsliv och är den stadsdel som är i allra mest akut behov. Samtidigt mitt på Kungsholmen står de vackra 1700-talsbyggnaderna i Landstingsparken helt tomma. Vi i Kungsholmens föreningsråd är en engagerad grupp bestående av kreatörer och kungsholmsbor från olika lokala föreningar som aktivt försöker skapa en möjlighet att ge dessa byggnader kulturellt liv och att området blir en oas för alla.

 

Stöd oss genom att engagera dig, köpa en pin, swisha ett bidrag eller hör av dig till oss för att veta mer. Om du har tips på lediga lokaler på Kungsholmen är vi självklart intresserade.

Möte 8 juni 2022:: Rasmus Jonlund, liberal politiker, Maria Westerberg (styrelsen i Kungsholmens föreningsr Gabriele Winai ( styrelsen KFR), Namn och titel Marie Leissner, liberal politiker, Camilla Skorup (KFR)

Vår vision Kulturparken

På Kungsholmen som har ca 70 000 invånare saknas idag möteslokaler och lokala scener för bl.a. teater, bio, föreningsliv, konstutställningar, konserter, kursverksamhet och dans. Samtidigt står de vackra gamla byggnaderna som förvaltas av Locum i Landstingsparken mitt på Kungsholmen helt tomma.

Vi är en engagerad grupp bestående av kreatörer, föreningsaktiva och kungsholmsbor som försöker skapa en möjlighet att ge dessa byggnader kulturellt liv, så att området blir en ny allmänning och oas för alla.

Kungsholmens Föreningsråd består i dagsläget av ett 40-tal föreningar – en del stora kulturkonsumenter, en del små kulturproducenter av film, teater, musik, dans, konst, hantverk m.m.

Därtill finns föreningar för gemenskap, utbildning, aktiviteter, odling, samtal, idrott och integration. Klimat- och miljöintresset är stort bland gymnasieföreningarna som deltar i ”Fridays for Future” med kungsholmsbon Greta Thunbergs 9 miljoner följare.

Vi vill nu ta chansen att återställa mötesverksamhet och kulturverksamhet efter pandemin, samt att i en nära framtid säkerställa lokaler för möten mellan kungsholmsbor, kulturverksamheter, idéburen verksamhet, och invånare från andra delar av regionen.

Vi tycker att Landstingsparken skulle vara en perfekt miljö för kultur, föreningsliv och odling. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Kulturparken Kungsholmen,

— en dröm som kan bli verklighet?

Vad tycker du? 

Vill du se detta bli verklighet?

Våra medlemmar

Mobila konsthallen 

Camilla Skorup

Bergsgatans fria filmklubb 

Asa Murray

Kulturgruppen

Kungsholmssossarna

Gabriele Winai

Röda Korset Kungsholmen

Kungsholmen

SPF Seniorerna Draken

Kungsholmen 

Anine

Dragon’s Lair Föreningen

Johan

TeaterStudio Lederman

Info

Antawara Bolivia

Info

Föreningen dans/ CLAIRE

PARSONS CO

Claire

Gör Skräpholmen till   

Kungsholmen igen

Louisa Sundell

Äkta vara Sverige

Bjorn

Stockholms Gosskör

Hugo

Vasa-Pretorina 

Wasa Pretorian

Seniornet

Jan Svennerholm

Stockholms läns 

hembygdsförbund

Ann

Alladessaförfattare på Kungsholmen

Hans Lagerberg

Akvarellgruppen

Åsa Örnberg

Antawara

Freddy Portillo

Barndans-ClaireParsons

Lena Yngvesson

Bergsgatans Fria Filmklubb

Åsa Murray

Bygdegårdarna-Stockholm

Monica Eriksson/Doris Vesterlund

Demensföreningen

Siv Bringetun

DragonsLair-Kungsholmen

Johan Nilsson

Essingens hembygdsförening

Claes Göran Borg

Essingeöarna Biblioteks vänförening

Catarina Agrell

EU-centret-Frälsningarmén

Tiberiu Lacatus

Folkuniversitetet Textil

Fridaysforfuture Seniorer

Svante Thunberg

Gymnasieföreningen St 

Eriksgymnasium

Hemslöjdsföreningen Kungsholmen

Maria Holmerin Nord

Kulturgruppen Kungsholmssossarna

Eva Risberg

Kungsholmens Kultur- och

hembygdsförening

Eva Ekberg Jäder

Kungsklippanodlarna

Adam Elinder

Kungsholmssossarna

Johanna Karlsson

Maria Sandel sällskapet

Eva Bergdahl

Mellan 12 broar

Helena-Therese Hagberg

Kungsholmssossarna

Johanna Karlsson

Mobila Konsthallen

Maria Westerberg

Nordens Ljus-konstnärer

Lena Wallin

Personalgruppen Electrolux

Ulrika Kågström

Rotary-Kungsholmen

Bosse Sundmark

Romska Föreningen

David Demetri

Röda korset Kungsholmen

Alexandra von Essen

Seniornet Kungsholmen

Jan Svennerholm

Stockholms Gosskör

Michael Lindberg

SPF Draken

Anine Engstrand

SPF St Erik

St Görans Sjöscouter

Stockholm Schack

Jonas Sandbom

Studiefrämjandet Pipersgatan

STS Bromma-Kungsholmen

Gabriele Winai Ström

Svenska Kvinnors Europanätverk

– SKEN

Cecilia Silfwerbrand

Sverigefinska kulturgruppen

Teaterlederman

Dennis Fryklund

Våra Gårdar

Lars Gillegård

Wasa Pretoria

Roland Peltier

Ö2 Teater Bergsgatan 11

Kontakta oss:

Stöttat av:

Lawen Redar

Emilia Bjuggren

Maria Leissner

Rasmus Jonlund

samt Stockholm stad

Följ oss på Facebook: